Płatności

Do realizacji Twojego zamówienia przystąpimy po dokonaniu płatności za zamówienie.

 1. Za zamówienie możesz zapłacić elektronicznie:

  • kartą płatniczą,

  • przelewem natychmiastowym,

  • BLIK.

 2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez:

  • Dotpay.pl: DOTPAY.PL - DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

  • imoje prowadzonego przez ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

 3. Reklamacje:

  W przypadku wystąpienia problemów z obsługą płatności – niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi – reklamacje kieruj do odpowiedniego operatora (mailowo lub telefonicznie):

  • DOTPAY – formularz kontaktowy (https://www.dotpay.pl/kontakt); numer telefonu: 0048 (12) 688 26 00; numer fax: 0048 (12) 688 26 99; adres e-mail: biuro@dotpay.pl ; adres korespondencyjny: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska,

  • imoje - formularz kontaktowy (https://www.imoje.pl/kontakt ); numer telefonu: 0048 (32) 319 35 71; adres e-mail: kontakt@imoje.pl; adres korespondencyjny: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Polska.

Oceniło nas już 9744 osób. Otrzymaliśmy od nich: 4.8 pkt. na 5 możliwych. Dziękujemy za twoją ocenę.